Reflektioner kring den pedagogiska praktiken.

Välkommen till barnomsorgen

Hej vårdnadshavare och välkommen till barnomsorgen. Vi är glada och stolta över förtroendet att få ombesörja ert barn och skulle vilja delge er lite av vad ni kan förvänta er av oss:

1. Vi kommer aldrig lägga skuld eller ansvar på er för vad barnet gör när hen är hos oss. Ni kan lugnt göra det ni gör under tiden barnet vistas hos oss, så tar vi vårt pedagogiska ansvar -även vid problemskapande beteenden. Är det något vi behöver informera er om, eller något vi bör samarbeta kring med barnets bästa i åtanke hör vi av oss så vi kan lyssna av varandra. Hör gärna av er om ni har frågor kring verksamheten.

2. Vi har ansvar för att förmedla vissa värden till ert barn. Det är en del av vårt uppdrag. Vi har också i uppdrag att respektera de värden ert barn bär med sig och kommer aldrig värdera hur ni fostrar era barn. Vi som pedagoger ansvarar för en bra relation med hemmet.

3. Ni behöver inte stressa för att hämta ert barn. Er relation tjänar inget på att ni känner dåligt samvete för att barnet är på fritids eller förskola. Ta det lugnt och hämta utan stress eller skuld. (Ni som är föräldralediga har nog fullt upp redan.) Ni hinner säkert förbi affären också. Ert barn befinner sig i en trygg pedagogisk miljö, det kan vi garantera. 

4. Vi kommer inte lägga oss i vad ni gör under barnets vistelsetid, det ingår inte i vårt uppdrag och skulle bara spilla tid och energi. Vi vill bygga vår relation på tillit, och litar således på era bedömningar.

5. När ni hämtar ert barn, gör det på ert vis. Känn inte att ni behöver skapa en onaturlig roll inför oss pedagoger. Gör som ni gör hemma. Vi litar på att ni har en bra relation och kommer inte döma hur ni går tillväga.

Svensk barnomsorg bygger på föreningen av omsorg och pedagogik och vi tar vårt fullaste ansvar för alla närvarande barn. Vi hoppas att ni aldrig känner att vi kommer med förmaningar kring er föräldraroll, för den har vi ingen rätt att ifrågasätta (om det inte tangerar orosanmälan, men det är förstås en helt annan nivå än ovanstående punkter. Och precis som vi har skyldighet att anmäla vid oro har ni som vårdnadshavare rätten att anmäla verksamheten till tillsyn av myndigheter).

Det är inte vår ensak att värdera era val, däremot är det vårt uppdrag att skapa en pedagogisk miljö för barn och den yrkesstolthet vi känner ska ligga till grund för en trygg utveckling för barnet och en bra relation med er.

Andreas Nyberg / 9 januari, 2017 / Okategoriserade